Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων

Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων

Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

Από το καλοκαίρι του 2019 είμαστε μέλη του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν  να δημιουργηθεί ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο του δήμου της Αθήνας, που με τη δράση του θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου όχι μόνο για τη βελτίωση της προσφοράς υπηρεσιών προς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά για την ένταξή τους στη ζωή της πόλης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Η δική μας συμμετοχή αφορά την προσφορά βοήθειας ένταξης των ατόμων με αναπηρίες που βρίσκονται στο μεταναστευτικό πληθυσμό και κυρίως την προσφορά 3D Printed προσθετικών άκρων σε άτομα που έχουν χάσει μέρος των χεριών τους λόγω του πολέμου ή γεννήθηκαν χωρίς αυτά.Επίσης, προσφέρουμε εκπαιδευτικό βοηθητικό υλικό, εκπαιδεύσεις και βοηθητικές συσκευές με στόχο την διευκόλυνση της μάθησης άλλα και της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.

Το Κέντρο συστάθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος “Κέντρο Συντονισμού και Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων” και με την υποστήριξη του Athens Partnership. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων.

Επιπρόσθετα συμμετέχουμε και στην ομάδα συνΑθηνά που αποτελεί έναν κοινό τόπο συνάντησης, διευκόλυνσης και αξιοποίησης των ομάδων πολιτών που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Μέσα από τον συντονισμό του ανθρωπίνου κεφαλαίου των ομάδων πολιτών, ο δήμος Αθηναίων αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και εκσυγχρονίζεται. Ενδυναμώνοντας τις δράσεις των πολιτών, ο δήμος διαμορφώνει μια νέα αντίληψη για τη σχέση της κοινωνίας των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και καλλιεργεί μια αμφίδρομη και δυναμική μεταξύ τους σχέση. Το συνΑθηνά είναι μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων. Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2013 και υπάγεται σήμερα στην Αντιδημαρχία Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο