Βραβείο Social Dynamo 5ου κύκλου φιλοξενίας

Social Dynamo - e-Nable Greece

Βραβείο Social Dynamo 5ου κύκλου φιλοξενίας

Βραβείο Social Dynamo 5ου κύκλου φιλοξενίας 1200 597 Enabling Website e-Νable Greece

Το βραβείο του Social Dynamo αξιοποιηθηκε για δράσεις ενδυνάμωσης του οργανισμού, όπως:

  1. Εκπαίδευση στελεχών σε project managment και 3D Design
  2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-learning) για στελέχη και εθελοντες
  3. Συνεργασία με marketing expert
Μετάβαση στο περιεχόμενο