Φιλοξενία στον 5ο και 6ο κύκλο φιλοξενίας του Social Dynamo

Social Dynamo - e-Nable Greece

Φιλοξενία στον 5ο και 6ο κύκλο φιλοξενίας του Social Dynamo

Φιλοξενία στον 5ο και 6ο κύκλο φιλοξενίας του Social Dynamo 1200 597 Enabling Website e-Νable Greece

Η φιλοξενία στο Social Dynamo ήταν καθοριστική για την εξέλιξη και ενδυνάμωση του οργανισμού. Η οργάνωση επέκτεινε το δίκτυο της στο οικοσύστημα των ΜΚΟ, βρήκε καταλληλους συνεργάτες με κοινό όραμα και αξίες και βελτίωση την οργανωτική και επιχειρησιακή της λειτουργία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο