Εξαιρετικά νέα! Ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκίνησε, για νέους 18-30 ετών. Στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Διαβάστε το 1o ενημερωτικό δελτίου του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER με πληροφορίες για το έργο και την εναρκτήρια συνάντηση!

Εξαιρετικά νέα! Ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκίνησε, για νέους 18-30 ετών. Στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Διαβάστε το 1o ενημερωτικό δελτίου του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER με πληροφορίες για το έργο και την εναρκτήρια συνάντηση!

Εξαιρετικά νέα! Ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκίνησε, για νέους 18-30 ετών. Στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Διαβάστε το 1o ενημερωτικό δελτίου του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER με πληροφορίες για το έργο και την εναρκτήρια συνάντηση! 150 150 Enabling Website e-Νable Greece
Μετάβαση στο περιεχόμενο