Ξεκίνησε στο Τορίνο η εναρκτήρια συνάντηση του νέου μας έργου με όνομα 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑.

Ξεκίνησε στο Τορίνο η εναρκτήρια συνάντηση του νέου μας έργου με όνομα 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑.

Ξεκίνησε στο Τορίνο η εναρκτήρια συνάντηση του νέου μας έργου με όνομα 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑. 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

Σήμερα, ξεκίνησε στο Τορίνο η εναρκτήρια συνάντηση του νέου μας έργου με όνομα 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑. Το 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 ανήκει στα ΚΑ2 Youth ευρωπαϊκά έργα και στοχεύει σε άτομα μεταξύ 18-30 ετών που δεν είναι εργαζόμενοι, δεν φοιτούν ή εκπαιδεύονται σε κάποια δομή (𝐍𝐄𝐄𝐓), με ή χωρίς κάποιου είδους αναπηρίας, που επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στα κοινωνικά τεκταινόμενα ώστε να βρίσκουν λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας που ανήκουν.

🎯 Ως παραγόμενα αποτελέσματα του έργου έχουν οριστεί τα ακόλουθα:

1. Webinars για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στους τομείς του 3D σχεδιασμού και του 3D Printing.

2. Webinars για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

3. Πλατφόρμα E-learning που θα περιέχει τα προαναφερόμενα σεμινάρια

4. Εργαστήριο εκπαίδευσης νέων σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ευχαριστούμε το 🇮🇹 Istituto dei Sordi di Torino για την υπέροχη διοργάνωση του meeting.

Γνωρίστε και τους υπόλοιπους εταίρους: 🇬🇷 το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 🇨🇾 Treball, estades i formació – Open Europe Reus και 🇧🇬 European Development Foundation

Μετάβαση στο περιεχόμενο