Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

🇬🇷 Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματεύεται τις βασικές αρχές σχετικά με το 3D printing. Παρακολουθήστε το εδώ:https://www.youtube.com/watch?v=H1UgF7WFERY&t=5s

🇬🇧The ENTER program has completed its round of free webinars aimed at educating participants about 3d Printing, 3D Design and business. ENTER wants to give the POSSIBILITY to increase the EMPLOYABILITY of young NEETs with or without DISABILITIES

The first webinar is about 3D Printing basics. Watch it here: https://www.youtube.com/watch?v=H1UgF7WFERY&t=5s

Μετάβαση στο περιεχόμενο