Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.Το 5o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος είναι το δεύτερο μέρος ανάλυσης της χρήσης του προγράμματος Blender. Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.Το 5o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος είναι το δεύτερο μέρος ανάλυσης της χρήσης του προγράμματος Blender. Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.Το 5o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος είναι το δεύτερο μέρος ανάλυσης της χρήσης του προγράμματος Blender. Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

🌐Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια του προγράμματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.enter-project.eu/index.php/en/webinars/project-result-1

🇬🇧The ENTER program has completed the first round of free webinars aimed at educating participants about 3d Printing, 3D Design and business. ENTER wants to give the POSSIBILITY to increase the EMPLOYABILITY of young NEETs with or without DISABILITIES
The 5th webinar is about the user interface of the Blender design tool – part 2. Watch it here: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y

🌐More info about our webinars you can finde in our webpage: https://www.enter-project.eu/index.php/en/webinars/project-result-1

🤝Our partners: @Universityofpiraeusresearchcenter@DSConsultingReus@istitutosorditorino@EUDevelopment

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.
Το 5o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος είναι το δεύτερο μέρος ανάλυσης της χρήσης του προγράμματος Blender. Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y

🌐Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια του προγράμματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.enter-project.eu/index.php/en/webinars/project-result-1

🇬🇧The ENTER program has completed the first round of free webinars aimed at educating participants about 3d Printing, 3D Design and business. ENTER wants to give the POSSIBILITY to increase the EMPLOYABILITY of young NEETs with or without DISABILITIES
The 5th webinar is about the user interface of the Blender design tool – part 2. Watch it here: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y

🌐More info about our webinars you can finde in our webpage: https://www.enter-project.eu/index.php/en/webinars/project-result-1

🤝Our partners: @Universityofpiraeusresearchcenter@DSConsultingReus@istitutosorditorino@EUDevelopment

Μετάβαση στο περιεχόμενο