Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι. 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

Το 6o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος αποτελεί το τελικό σεμινάριο του πρώτου κύκλου που συνοψίζει τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες γνώσεις και εισάγει τον συμμετέχοντα στον επόμενο κύκλο σεμιναρίων . Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=jBPh1edxhok&t=3s

🌐Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια του προγράμματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.enter-project.eu/…/webinars/project-result-1

🇬🇧The ENTER program has completed the first round of free webinars aimed at educating participants about 3d Printing, 3D Design and business. ENTER wants to give the POSSIBILITY to increase the EMPLOYABILITY of young NEETs with or without DISABILITIES

The 6th webinar is the final one of this cycle, in which a summarize of the previous webinars was made and some information about the next cycle of the webinars was given. Watch it here: https://www.youtube.com/watch?v=jBPh1edxhok&t=3s

👉More info about our webinars you can finde in our webpage: https://www.enter-project.eu/…/webinars/project-result-1

🤝Our partners: @Universityofpiraeusresearchcenter @DSConsultingReus @istitutosorditorino @EUDevelopment

Μετάβαση στο περιεχόμενο