Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER, σχεδιάσαμε το 1ο ενημερωτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τα σημεία εστίασης και τους στόχους του έργου που αφορά νέους 18 με 30 ετών!

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER, σχεδιάσαμε το 1ο ενημερωτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τα σημεία εστίασης και τους στόχους του έργου που αφορά νέους 18 με 30 ετών!

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER, σχεδιάσαμε το 1ο ενημερωτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τα σημεία εστίασης και τους στόχους του έργου που αφορά νέους 18 με 30 ετών! 150 150 Enabling Website e-Νable Greece
Μετάβαση στο περιεχόμενο