Το 2ο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER είναι εδώ!

Το 2ο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER είναι εδώ!

Το 2ο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER είναι εδώ! 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

Μελετήστε το 2ο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENTER με πληροφορίες για τους 🎯στόχους και τα αποτελέσματα του έργου που αφορά νέους 18 με 30 ετών!

#NEET#ErasmusPlus#entrepreneur

Μετάβαση στο περιεχόμενο