Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου ENTER – Erasmus+ στο University of Piraeus – UniPi. Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων για νέους και νέες, όπως η πλατφόρμα https://enter-moodle.eu/course/ και η ψηφιακή κοινότητα https://www.discuss-community.eu/.

Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου ENTER – Erasmus+ στο University of Piraeus – UniPi. Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων για νέους και νέες, όπως η πλατφόρμα https://enter-moodle.eu/course/ και η ψηφιακή κοινότητα https://www.discuss-community.eu/.

Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου ENTER – Erasmus+ στο University of Piraeus – UniPi. Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων για νέους και νέες, όπως η πλατφόρμα https://enter-moodle.eu/course/ και η ψηφιακή κοινότητα https://www.discuss-community.eu/. 150 150 Enabling Website e-Νable Greece
Μετάβαση στο περιεχόμενο