Πώς μπορώ
να φτιάξω
ένα χεράκι;

Προτού είσαι έτοιμος να δώσεις την συσκευή σου σε ένα παραλήπτη ή να την χρησιμοποιήσεις ο ίδιος χρειάζεται να πιστοποιηθείς σχετικά με την ποιότητα εκτύπωσης και συναρμολόγησης που μπορείς να επιτύχεις.

Η κατασκευή του δοκιμαστικού χεριού και η επικύρωσή του έχει ως στόχο την απόκτηση της εμπειρίας, όχι μόνο της εκτύπωσης αλλά και της συναρμολόγησης και να καταλάβετε τα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας που απαιτούνται, χωρίς το άγχος ενός παραλήπτη που αναμένει την συσκευή του.

Το χέρι δοκιμής πρέπει να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου, με την ίδια φροντίδα και ίδια υλικά όπως αν προοριζόταν να προσφερθεί σε έναν παραλήπτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο