Ευρωπαϊκά Προγράμματα

GUIDE Project  500 500 Enabling Website e-Νable Greece

GUIDE Project 

Ο σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, διαταραχή έλλειψης προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), δυσπραξία και δυσαριθμησία) να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους ζωή και να προωθήσουν μια πιο εύκολη και βιώσιμη διαδικασία μάθησης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τη μεθοδολογία Mircolearning προκειμένου…

περισσότερα
VISION project 500 500 Enabling Website e-Νable Greece

VISION project

Το έργο VISION επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός συνολικού εκπαιδευτικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης και της βιωσιμότητας. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Σχολικού Προγράμματος με Πλαίσιο Ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία ενσωμάτωσης ή ειδικής εκπαίδευσης, ειδικά για μαθητές με θέματα όρασης. Στόχος είναι η σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού που είναι ταυτόχρονα…

περισσότερα
Accessible Schools 4688 2080 Enabling Website e-Νable Greece

Accessible Schools

Ο κύριος στόχος των Προσβάσιμων Σχολείων (COOL) είναι να προωθήσουν συμπεριληπτικές και προσβάσιμες εκπαιδευτικές πρακτικές που προετοιμάζουν όλες/-ους τις/τους μαθήτριες/-τές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες ή/και με μεταναστευτικό υπόβαθρο, για επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή.  Το έργο παρέχει προσαρμοσμένεςν υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, στην προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων και στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και…

περισσότερα
Move and Act 500 500 Enabling Website e-Νable Greece

Move and Act

Το Move and Act είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που υποστηρίζει την ανάπτυξη sυγκεκριμένων ψηφιακών, δημιουργικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τους νέους. Ο κύριος σκοπός αυτής της ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει τους νέους να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους, να υψώσουν τη φωνή τους και να αλληλεπιδράσουν με την…

περισσότερα
STORIES4ALL 250 266 Enabling Website e-Νable Greece

STORIES4ALL

Το έργο STORIES4ALL είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ μικρής κλίμακας που στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες) να εξερευνήσει εναλλακτικές οδούς μάθησης, που εστιάζουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των μαθητές με προβλήματα όρασης (VI). Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του αισθήματος…

περισσότερα
Ready Teddy Go!! 200 150 Enabling Website e-Νable Greece

Ready Teddy Go!!

Το ReadyTeddyGo είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως κύριο στόχο οι εκπαιδευτές ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) να κάνουν χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας, ώστε να υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πρόοδο των μαθητών με ΕΕΑ στο περιβάλλον της τάξης. Θα γίνει χρήση ενός TEDDY Avatar που λειτουργεί όπως οι εφαρμογές για κινητά, εξοπλισμένο…

περισσότερα
ENTER 100 135 Enabling Website e-Νable Greece

ENTER

Το ENTER Project είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων NEET (είναι τα άτομα που ούτε απασχολούνται ούτε παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση). Το πρόγραμμα στοχεύει να είναι μια αποτελεσματική απάντηση στις συνέπειες της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας COVID-19,…

περισσότερα
STEAM3D Academy 100 100 Enabling Website e-Νable Greece

STEAM3D Academy

Το έργο STEAM3D Academy είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως στόχο να ανοίξει ευκαιρίες σταδιοδρομίας για μαθητές και σπουδαστές ΕΕΚ (ηλικίας μεταξύ 15-20) που ειδικεύονται στη μηχανική, επιδιώκοντας την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε έναν καλά δομημένο πράσινο οδηγό βέλτιστων…

περισσότερα
Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι. 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.

Το 6o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος αποτελεί το τελικό σεμινάριο του πρώτου κύκλου που συνοψίζει τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες γνώσεις και εισάγει τον συμμετέχοντα στον επόμενο κύκλο σεμιναρίων . Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=jBPh1edxhok&t=3s Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια του προγράμματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.enter-project.eu/…/webinars/project-result-1 The ENTER program has completed the first round of free…

περισσότερα
Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.Το 5o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος είναι το δεύτερο μέρος ανάλυσης της χρήσης του προγράμματος Blender. Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y 150 150 Enabling Website e-Νable Greece

Το πρόγραμμα ENTER ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο να επιμορφώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το 3d Printing, το 3D Design και την επιχειρηματικότητα. Το ENTER project επιθυμεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEET) και αφορά άτομα με αναπηρίες ή όχι.Το 5o διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος είναι το δεύτερο μέρος ανάλυσης της χρήσης του προγράμματος Blender. Παρακολουθήστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=M0nvFELO26Y

🌐Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια του προγράμματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.enter-project.eu/index.php/en/webinars/project-result-1 🇬🇧The ENTER program has completed the first round of free webinars aimed at educating participants about 3d Printing, 3D Design and business. ENTER wants to give the POSSIBILITY to increase the EMPLOYABILITY of young NEETs with or without DISABILITIESThe 5th webinar…

περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο