Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Erasmus Logo
Social Inclusion of the Visually Impaired students through STEM projects 740 380 Enabling Website e-Νable Greece

Social Inclusion of the Visually Impaired students through STEM projects

2020-1-PT01-KA201-078451, Ευρωπαική Σύμπραξη στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα (e-Nable Greece & Protoporia), Εσθονία (Palade Põhikool), Κύπρος (G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED) και Πορτογαλία (University de Minho & Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira). Συντονιστής University de Minho, (Πορτογαλία) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα παραδοτέα του έργου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του…

περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο