εκπαίδευση ενηλίκων

Heart Πρόγραμμα – Help educators to teach through robotic tools

Heart Πρόγραμμα – Help educators to teach through robotic tools 200 179 Enabling Website e-Νable Greece

Το πρόγραμμα HEART (Pr.No: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164) είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να προσφέρουν κατάρτιση μέσω της τεχνολογίας ρομποτικής.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

  • Εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εστιάζουν ειδικά σε μαθητές με αναπηρίες
  • Εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εστιάζουν ειδικά σε μαθητές με αναπηρίες

Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:

  • POLITECHNIKA LODZKA
  • European Development Foundation
  • Associacio Programes Educatius Open Europe
  • e-Nable Greece
  • Lidi Smart Solutions
  • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο