επαγγελματική εκπαίδευση

STEAM3D Academy

STEAM3D Academy 100 100 Enabling Website e-Νable Greece

Το έργο STEAM3D Academy είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως στόχο να ανοίξει ευκαιρίες σταδιοδρομίας για μαθητές και σπουδαστές ΕΕΚ (ηλικίας μεταξύ 15-20) που ειδικεύονται στη μηχανική, επιδιώκοντας την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε έναν καλά δομημένο πράσινο οδηγό βέλτιστων πρακτικών, ένα μάθημα σχεδιασμού και τέλος ένα εγχειρίδιο ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου νέου μηχανικού.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης με εξειδίκευση στη μηχανική.
 • Σχολές ΕΕΚ/οργανισμοί ΕΕΚ – ιδρύματα που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες με επίκεντρο την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ατόμων.
 • Δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί στον τομέα της μηχανικής, του σχεδιασμού και του περιβάλλοντος.
 • Φορείς/οργανισμοί/επαγγελματίες που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, την απασχολησιμότητα των νέων και τις εξωσχολικές δραστηριότητες (ECA)
 • Οργανώσεις/ΜΚΟ που εστιάζουν στην αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης.

Οι συνεργάτες του έργου

 • • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “EDUKATOR”
 • DOMSPAIN SLU
 • e-Nable Greece
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
 • NIKANOR LTD
 • 4 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-PL01-KA220-VET-00002979

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην σελίδα μας: http://steam3dacademy.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο