μικρή κλίμακα

STORIES4ALL

STORIES4ALL 250 266 Enabling Website e-Νable Greece

Το έργο STORIES4ALL είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ μικρής κλίμακας που στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες) να εξερευνήσει εναλλακτικές οδούς μάθησης, που εστιάζουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των μαθητές με προβλήματα όρασης (VI). Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης και του ρόλου του ενεργού πολίτη για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Το έργο θα επιτύχει τους στόχους του συνδυάζοντας στοιχεία συμπερίληψης, δημιουργικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών όπως ο σχεδιασμός/επεξεργασία εικόνας, τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών και η τρισδιάστατη εκτύπωση.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

• εκπαιδευτές της κοινοπραξίας

• εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων ή σχολείων ένταξης με μαθητές με οπτική αναπηρία.

• Οικογένειες μαθητών με οπτική αναπηρία.

 Μέσα από τις δραστηριότητες κατάρτισης και διάδοσης στοχεύουμε να υποστηρίξουμε όλα τα μέλη μιας οικογένειας (αδέλφια, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες).

Οι συνεργάτες του έργου

  • e-Nable Greece
  •  Amimoni
  • Microkosmos

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-EL01-KA210-SCH-000031465

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην Facebook σελίδα μας: https://www.facebook.com/stories4allproject

Μετάβαση στο περιεχόμενο