KA2

Ready Teddy Go!!

Ready Teddy Go!! 200 150 Enabling Website e-Νable Greece

Το ReadyTeddyGo είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως κύριο στόχο οι εκπαιδευτές ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) να κάνουν χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας, ώστε να υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πρόοδο των μαθητών με ΕΕΑ στο περιβάλλον της τάξης. Θα γίνει χρήση ενός TEDDY Avatar που λειτουργεί όπως οι εφαρμογές για κινητά, εξοπλισμένο με φωνητικές αλληλεπιδράσεις/κινήσεις στην οθόνη και μία εικόνα που μοιάζει με αρκουδάκι. Οι μαθητές με ΕΕΑ , με την βοήθεια αυτού του avatar θα ενεργοποιηθούν ώστε να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες ή ικανότητες και θα μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ξεπερνούν κάποια εμπόδια και να λύνουν προβλήματα.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Εκπαιδευτές ειδικής αγωγής.
 • Γονείς παιδιών με νοητική υστέρηση.
 • Επαγγελματίες/εθελοντές που φροντίζουν νέους με νοητική υστέρηση.
 • Μέλη ΜΚΟ ή κέντρα ειδικής αγωγής

Οι συνεργάτες του έργου

 • POLITECHNIKA LODZKA
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej IRIS
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
 • Associacio Programes Educatius Open Europe
 • Sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija “Vilniaus Viltis”
 • e-Nable Greece

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας: https://readyteddygo.eu/en

ENTER

ENTER 100 135 Enabling Website e-Νable Greece

Το ENTER Project είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων NEET (είναι τα άτομα που ούτε απασχολούνται ούτε παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση). Το πρόγραμμα στοχεύει να είναι μια αποτελεσματική απάντηση στις συνέπειες της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας COVID-19, η οποία έχει επηρεάσει και τους νέους στον εργασιακό χώρο, με ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες για τα νεαρά αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

• NEET μεταξύ 18-30 ετών

• ΝΕΕΤ μεταξύ 18-30 ετών που πάσχουν από κάποιου είδους αναπηρία (προβλήματα όρασης ή ακοής, ακρωτηριασμός, άτομα στο φάσμα του αυτισμού) σε τέτοιο όμως βαθμό ώστε να επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις

• Νέοι, που θέλουν να εμπλακούν ενεργά σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και να βρουν λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, η κοινοπραξία ENTER θα ακολουθήσει κριτήρια διατομεακότητας δίνοντας έμφαση στην αποφυγή ανισοτήτων φύλου ή φυλής.

Οι συνεργάτες του έργου

 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Associacio Programes Educatius OpenEurope
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS
 • e-Nable Greece
 • European Development Foundation

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-EL02-KA220-YOU-000029087

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην σελίδα μας: https://www.enter-project.eu/

STEAM3D Academy

STEAM3D Academy 100 100 Enabling Website e-Νable Greece

Το έργο STEAM3D Academy είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως στόχο να ανοίξει ευκαιρίες σταδιοδρομίας για μαθητές και σπουδαστές ΕΕΚ (ηλικίας μεταξύ 15-20) που ειδικεύονται στη μηχανική, επιδιώκοντας την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε έναν καλά δομημένο πράσινο οδηγό βέλτιστων πρακτικών, ένα μάθημα σχεδιασμού και τέλος ένα εγχειρίδιο ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου νέου μηχανικού.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης με εξειδίκευση στη μηχανική.
 • Σχολές ΕΕΚ/οργανισμοί ΕΕΚ – ιδρύματα που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες με επίκεντρο την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ατόμων.
 • Δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί στον τομέα της μηχανικής, του σχεδιασμού και του περιβάλλοντος.
 • Φορείς/οργανισμοί/επαγγελματίες που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, την απασχολησιμότητα των νέων και τις εξωσχολικές δραστηριότητες (ECA)
 • Οργανώσεις/ΜΚΟ που εστιάζουν στην αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης.

Οι συνεργάτες του έργου

 • • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “EDUKATOR”
 • DOMSPAIN SLU
 • e-Nable Greece
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
 • NIKANOR LTD
 • 4 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-PL01-KA220-VET-00002979

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην σελίδα μας: http://steam3dacademy.eu/

INSIDE Πρόγραμμα – Κοινωνική Ένταξη μαθητών με προβλήματα όρασης μέσω έργων STEM

INSIDE Πρόγραμμα – Κοινωνική Ένταξη μαθητών με προβλήματα όρασης μέσω έργων STEM 200 200 Enabling Website e-Νable Greece

2020-1-PT01-KA201-078451, Ευρωπαική Σύμπραξη στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα (e-Nable Greece & Protoporia), Εσθονία (Palade Põhikool), Κύπρος (G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED) και Πορτογαλία (University de Minho & Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira). Συντονιστής University de Minho, (Πορτογαλία)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα παραδοτέα του έργου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://insidestem.eu/

Η e-Nable Greece είναι υπεύθυνη για το 2ο παραδοτέο του προγράμματος: τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς webinar με θέμα «3D printing webinars for inclusion classroom”. Περισσότερες πληροφορίες για την διεξαγωγή των webinars μπορείτε να βρείτε εδώ: https://insidestem.eu/webinars/

Μετάβαση στο περιεχόμενο