Η εκπαίδευση είναι ο δεύτερος πυλώνας της αποστολής μας και μια από τις θεμελιώδεις αξίες μας.

Για αυτό πρώτα απ’ όλα εκπαιδεύουμε τους εθελοντές και τα μέλη μας ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να βοηθήσουν συνανθρώπους μας στο να αναδείξουν την μοναδικότητά τους.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα της e-Nable Greece είναι σχεδιασμένη με το διάσημο Learning Management System “Moodle”, που χρησιμοποιείται ευρέως για διάφορα μοντέλα εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια που υπάρχουν στην πλατφόρμα, ακολουθούν το μοντέλο του blended learning, που σημαίνει ότι υποστηρίζονται από webinars, εκπαίδευση δια ζώσης και workshops. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως δράση του βραβείου Social Dynamo που κέρδισε η e-Nable Greece κατά τον 5ο κύκλο φιλοξενίας του προγράμματος Social Dynamo.

Στρατηγική της e-Nable Greece

Κάθε νέο μέλος ή εθελοντής της οργάνωσης είναι σημαντικό να γνωρίζει την στρατηγική του οργανισμού και να μοιράζεται κοινές αξίες και στόχους. Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί να σας μυήσει στην στρατηγική της e-Nable Greece ώστε να γίνει προέκταση του προσωπικού και επαγγελματικού σας οράματος.

3D Printing I

Σε αυτό το σεμινάριο θα κάνετε μια εισαγωγή στην τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Θα μάθετε για την ιστορία της 3D εκτύπωσης, τις εφαρμογές της με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές για ευάλωτες ομάδες, βασικές τεχνολογίες και υλικά 3D εκτύπωσης, βασικά σχεδιαστικά προγράμματα και software για στρωματοποίηση (slicers).

Πιστοποίηση εθελοντή ως Maker

Αυτό το σεμινάριο παρακολουθούν όλοι όσοι επιθυμούν να πάρουν πιστοποίηση ως makers – δημιουργοί για βοηθητικές συσκευές άνω άκρων. Πέραν της γνώσης για την 3D εκτύπωση (που μπορεί ήδη να κατέχετε), εδώ θα μάθετε πως να επιλέγετε την κατάλληλη συσκευή για κάθε παραλήπτη, να κάνετε σωστές μετρήσεις του άνω άκρου του παραλήπτη, να παραμετροποιήτε τις διαστάσεις της συσκευής που επιλέγετε και τέλος να συναρμολογείτε και να κατασκευάζετε την τελική συσκευή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο