Το όραμά μας

..κανείς να μην βιώνει αποκλεισμό είτε λόγω της σωματικής του αναπηρίας είτε λόγω ελλιπής γνώσης, πόρων και ευκαιριών.

ENABLEGREECE Circle logo

Αποστολή

Η αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών όπως 3d printing & mechatronics για την σχεδίαση, παραγωγή και εξέλιξη βοηθητικών συσκευών καθώς και η εκπαίδευση άλλων προς την ίδια κατεύθυνση, δρώντας πολλαπλασιαστικά και προωθώντας τον ενεργό ρόλο του πολίτη.

Οι αξίες που υπηρετούμε

Προσβασιμότητα

Ελπίδα

Εκπαίδευση

Καινοτομία

Ισότητα

Ενδυνάμωση ικανοτήτων

H e-Nable Greece είναι μια υποστηρικτική ομάδα που πιστεύει ότι οι περιορισμοί μπορούν να γίνουν μοναδικότητα. Εμπνέεται, υποστηρίζεται και συνεργάζεται με την παγκόσμια κοινότητα eNable, αλλά επεκτείνει το ενδιαφέρον και τις δράσεις της και σε άλλους ωφελούμενους.

Τι δημιουργούμε και γιατί είναι σημαντικό;

Δημιουργούμε συσκευές για άτομα με αναπηρίες που αυξάνουν την προσβασιμότητα και κοινωνικοποίηση τους, ενώ ενδυναμώνουμε τον ενεργό πολίτη μέσω της εκπαίδευσης

Η αγορά ενός προσθετικού μέλους είναι εξαιρετικά δαπανηρή και πολλές φορές δεν επιλέγεται από τις οικογένειες.

Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης ώστε να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε και να προσφέρουμε βοηθητικές συσκευές σε άτομα χωρίς δάκτυλα ή μέρους του χεριού τους.

Μπορούν να αποκτήσουν ένα 3D χέρι από την e-Nable όσοι έχουν έναν λειτουργικό καρπό ή έναν λειτουργικό αγκώνα. Όλα τα e-Nable χέρια αντλούν την δύναμη που απαιτείται για να κλείσουν τα δάχτυλά τους, χρησιμοποιώντας την κίνηση είτε του καρπού είτε του αγκώνα και χωρίς ένα από αυτά τα δύο δεν είναι δυνατή η προσαρμογή στο άτομο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα παιδί μεγαλώνει προκύπτει η ανάγκη οι συσκευές αυτές να ανανεώνονται κάθε 12-18 μήνες, ανάλογα την περίπτωση.

Άλλες βοηθητικές ή εκπαιδευτικές συσκευές για μοναδικά άτομα!

Σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στα άνω άκρα, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε με την τεχνολογία 3D Printing, συσκευές βοηθητικές ή εκπαιδευτικές για άλλες ομάδες (πχ. άτομα με οπτική αναπηρία), προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ατόμου

Το κόστος της δημιουργίας των συσκευών και της ανανέωσης αυτών καλύπτεται αποκλειστικά από τον δημιουργό.

Η κύρια αποστολή της κοινότητας είναι να συνδέσει τους ανθρώπους που χρειάζονται μια συσκευή με έναν δημιουργό και έτσι ένα χεράκι να φτάσει στον παραλήπτη του.

Στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αιτηθείτε και να αποκτήσετε μία συσκευή ή για να γίνεται δημιουργός.
Καθώς ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνει καθημερινά και οι συσκευές μας προσφέρονται εντελώς δωρεάν, η οικονομική υποστήριξή είναι πολύτιμη.

Μπορούμε έτσι να χρηματοδοτούμε τα υλικά που χρειάζονται οι δημιουργοί και να διευκολύνουμε το έργο τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο