e-Νable Greece

European Solidarity Project: «Η τρισδιάστατη εκτύπωση στον αυτισμό»

European Solidarity Project: «Η τρισδιάστατη εκτύπωση στον αυτισμό» 259 194 Enabling Website e-Νable Greece

H e-Nable Greece σχεδίασε ένα πρόγραμμα μετά από την παρότρυνση νέων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και υποστηρίζεται από την Κοιν.Σ.Επ. Ρεθύμνου Κυψέλη σε όλα τα στάδια του. Εγκρίθηκε από Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης-European Solidarity Corps-ESC.

Στόχοι του προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στην υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση τους, την καθημερινότητά τους και την ένταξη τους στον κοινωνικό και στον επαγγελματικό στίβο. Η υλοποίηση του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί με την ενεργή συμμετοχή νέων από την Κοιν.Σ.Επ. Ρεθύμνου Κυψέλη σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στις ανάγκες των παρακάτω ομάδων:

1. Τους νέους με αυτισμό που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα. .

2. Τα άτομα, επωφελούμενοι της Κοιν.Σ.Επ. Ρεθύμνου Κυψέλη.

3. Τους εκπαιδευτές της Κοιν.Σ.Επ. Ρεθύμνου Κυψέλη.

4. Άτομα στο φάσμα του αυτισμού και εκπαιδευτές τους από άλλα σχολεία, συλλόγους, ενώσεις κ.α.

Οι συμμετέχοντες νέοι θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, αφού θα αισθάνονται ότι προσφέρουν έργο στους εαυτούς τους αλλά και σε συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα. Η δράση είναι ικανή να δημιουργήσει μία σειρά ενεργειών για την παρακίνηση άλλων νέων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αλλά και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας, με την ανάπτυξη πνεύματος εθελοντισμού στις τοπικές κοινωνίες που ζουν μόνιμα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα απορροφήσουν στην πράξη την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας νέα προϊόντα που ωφελούν την τοπική κοινωνία ή την κοινωνία εν γένει και να αντιμετωπίσει σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις.

Η ενασχόληση τους με νέες τεχνολογίες και τη χρήση 3d εκτυπωτών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας τους και τις προοπτικές της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ανέλιξης.

Συγκεκριμένα θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή 5 επιτραπέζια παιχνίδια και 5 εκπαιδευτικά βοηθήματα και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τα σχέδια και τα εκτυπώσιμα αρχεία για την εκτύπωσή τους σε 3d εκτυπωτή θα πραγματοποιηθούν με προγράμματα ανοικτού κώδικα, θα αναρτηθούν στο site της e-Nable Greece (www.enabling.gr) και σε γνωστά site που είναι αποθετήρια σχεδίων προς εκτύπωση σε 3d εκτυπωτή όπως www.thingiverse.com & www.minifactory.com . Ταυτόχρονα θα δημοσιευτούν όλοι οι οδηγοί σχεδίασης και κατασκευής καθώς και αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Σε αυτό το πρόγραμμα διεξάγαμε τρία webinar σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Μπρείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάριά μας εδώ:

STORIES4ALL

STORIES4ALL 250 266 Enabling Website e-Νable Greece

Το έργο STORIES4ALL είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ μικρής κλίμακας που στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες) να εξερευνήσει εναλλακτικές οδούς μάθησης, που εστιάζουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των μαθητές με προβλήματα όρασης (VI). Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης και του ρόλου του ενεργού πολίτη για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Το έργο θα επιτύχει τους στόχους του συνδυάζοντας στοιχεία συμπερίληψης, δημιουργικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών όπως ο σχεδιασμός/επεξεργασία εικόνας, τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών και η τρισδιάστατη εκτύπωση.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

• εκπαιδευτές της κοινοπραξίας

• εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων ή σχολείων ένταξης με μαθητές με οπτική αναπηρία.

• Οικογένειες μαθητών με οπτική αναπηρία.

 Μέσα από τις δραστηριότητες κατάρτισης και διάδοσης στοχεύουμε να υποστηρίξουμε όλα τα μέλη μιας οικογένειας (αδέλφια, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες).

Οι συνεργάτες του έργου

 • e-Nable Greece
 •  Amimoni
 • Microkosmos

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-EL01-KA210-SCH-000031465

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην Facebook σελίδα μας: https://www.facebook.com/stories4allproject

Ready Teddy Go!!

Ready Teddy Go!! 200 150 Enabling Website e-Νable Greece

Το ReadyTeddyGo είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως κύριο στόχο οι εκπαιδευτές ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) να κάνουν χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας, ώστε να υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πρόοδο των μαθητών με ΕΕΑ στο περιβάλλον της τάξης. Θα γίνει χρήση ενός TEDDY Avatar που λειτουργεί όπως οι εφαρμογές για κινητά, εξοπλισμένο με φωνητικές αλληλεπιδράσεις/κινήσεις στην οθόνη και μία εικόνα που μοιάζει με αρκουδάκι. Οι μαθητές με ΕΕΑ , με την βοήθεια αυτού του avatar θα ενεργοποιηθούν ώστε να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες ή ικανότητες και θα μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ξεπερνούν κάποια εμπόδια και να λύνουν προβλήματα.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Εκπαιδευτές ειδικής αγωγής.
 • Γονείς παιδιών με νοητική υστέρηση.
 • Επαγγελματίες/εθελοντές που φροντίζουν νέους με νοητική υστέρηση.
 • Μέλη ΜΚΟ ή κέντρα ειδικής αγωγής

Οι συνεργάτες του έργου

 • POLITECHNIKA LODZKA
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej IRIS
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
 • Associacio Programes Educatius Open Europe
 • Sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija “Vilniaus Viltis”
 • e-Nable Greece

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας: https://readyteddygo.eu/en

ENTER

ENTER 100 135 Enabling Website e-Νable Greece

Το ENTER Project είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων NEET (είναι τα άτομα που ούτε απασχολούνται ούτε παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση). Το πρόγραμμα στοχεύει να είναι μια αποτελεσματική απάντηση στις συνέπειες της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας COVID-19, η οποία έχει επηρεάσει και τους νέους στον εργασιακό χώρο, με ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες για τα νεαρά αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

• NEET μεταξύ 18-30 ετών

• ΝΕΕΤ μεταξύ 18-30 ετών που πάσχουν από κάποιου είδους αναπηρία (προβλήματα όρασης ή ακοής, ακρωτηριασμός, άτομα στο φάσμα του αυτισμού) σε τέτοιο όμως βαθμό ώστε να επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις

• Νέοι, που θέλουν να εμπλακούν ενεργά σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και να βρουν λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, η κοινοπραξία ENTER θα ακολουθήσει κριτήρια διατομεακότητας δίνοντας έμφαση στην αποφυγή ανισοτήτων φύλου ή φυλής.

Οι συνεργάτες του έργου

 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Associacio Programes Educatius OpenEurope
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS
 • e-Nable Greece
 • European Development Foundation

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-EL02-KA220-YOU-000029087

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην σελίδα μας: https://www.enter-project.eu/

STEAM3D Academy

STEAM3D Academy 100 100 Enabling Website e-Νable Greece

Το έργο STEAM3D Academy είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που έχει ως στόχο να ανοίξει ευκαιρίες σταδιοδρομίας για μαθητές και σπουδαστές ΕΕΚ (ηλικίας μεταξύ 15-20) που ειδικεύονται στη μηχανική, επιδιώκοντας την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε έναν καλά δομημένο πράσινο οδηγό βέλτιστων πρακτικών, ένα μάθημα σχεδιασμού και τέλος ένα εγχειρίδιο ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου νέου μηχανικού.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης με εξειδίκευση στη μηχανική.
 • Σχολές ΕΕΚ/οργανισμοί ΕΕΚ – ιδρύματα που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες με επίκεντρο την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ατόμων.
 • Δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί στον τομέα της μηχανικής, του σχεδιασμού και του περιβάλλοντος.
 • Φορείς/οργανισμοί/επαγγελματίες που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, την απασχολησιμότητα των νέων και τις εξωσχολικές δραστηριότητες (ECA)
 • Οργανώσεις/ΜΚΟ που εστιάζουν στην αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης.

Οι συνεργάτες του έργου

 • • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “EDUKATOR”
 • DOMSPAIN SLU
 • e-Nable Greece
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
 • NIKANOR LTD
 • 4 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο αριθμός έργου είναι: 2021-1-PL01-KA220-VET-00002979

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην σελίδα μας: http://steam3dacademy.eu/

Heart Πρόγραμμα – Help educators to teach through robotic tools

Heart Πρόγραμμα – Help educators to teach through robotic tools 200 179 Enabling Website e-Νable Greece

Το πρόγραμμα HEART (Pr.No: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164) είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να προσφέρουν κατάρτιση μέσω της τεχνολογίας ρομποτικής.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εστιάζουν ειδικά σε μαθητές με αναπηρίες
 • Εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εστιάζουν ειδικά σε μαθητές με αναπηρίες

Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:

 • POLITECHNIKA LODZKA
 • European Development Foundation
 • Associacio Programes Educatius Open Europe
 • e-Nable Greece
 • Lidi Smart Solutions
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος.

Πρόγραμμα Solidarity “3D Vision” – 3D Printed Επιτραπέζιο

Πρόγραμμα Solidarity “3D Vision” – 3D Printed Επιτραπέζιο 1067 800 Enabling Website e-Νable Greece

Στο πλαίσιο του European Solidarity Corps/ Solidarity Project “3D Vision” η ομάδα των νέων που καθοδηγεί η E-Nable Greece, σχεδίασε, κατασκεύασε και παρέδωσε το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι “Γκρινιάρη” στους εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα. Επιπλέον, ακολουθώντας το κλίμα των ημερών, δωρίσαμε 3D printed χριστουγεννιάτικα στολίδια για όλους τους μαθητές του ΚΕΑΤ.

Από την ομάδα του Solidarity project, την σχεδίαση και κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού και των στολιδιών ανέλαβαν οι: Σταύρος Κολιός, Ξένια Σαρανταένα, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Σέβη Σταυριανάκου!

Meet & Code Σεμινάρια 2020

Meet & Code Σεμινάρια 2020 2560 1476 Enabling Website e-Νable Greece

Το πρόγραμμα Meet & Code διοργανώνεται από το Impact Hub Athens σε συνεργασία του με την TechSoup Europe και καλεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αφορά την σχεδίαση και υλοποίηση online εκδηλώσεων/δράσεων για την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων σε παιδιά & νέους!
Ο στόχος του Meet and Code είναι οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτες να αποκτήσουν μέσα από την ενεργή παρακολούθηση τις ψηφιακές δεξιότητες και τα θεμέλια που χρειάζονται για να οικοδομήσουν το μέλλον τους στη σύγχρονη κοινωνία. Υλοποίησαμε 3 webinars για τις ηλικιακές ομάδες του Δημοτικού, Γυμνασίου και νέων μέχρι 24 ετών.

Solidarity Project “3D Vision” Εκπαίδευση

Solidarity Project “3D Vision” Εκπαίδευση 1067 800 Enabling Website e-Νable Greece

Το εγκεκριμένο Solidarity Project «3D Vision» (European Solidarity Corps) περιλάμβανε την εκπαίδευση των 7 νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στην τεχνολογία της 3D εκτύπωσης και των εφαρμογών της, από έμπειρο Coach. Η εκπαίδευση έχει ως τελικό στόχο την σχεδίαση και κατασκευή εκπαιδευτικών βοηθημάτων και παιχνιδιών για μαθητές με οπτική αναπηρία. Η εκπαίδευση περιλάμβανε δυο μέρη: το θεωρητικό το οποίο διεξήχθει μέσω webindars και workshops τα οποία υλοποιήθηκαν δια ζώσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι νέοι πέραν των hard skills θα αναπτύξουν και soft skills (συνεργασιμότητα, επικονωνία, ενσυναίσθηση) ενώ θα αναπτύξουν αλληλεγγύη για ευάλωτες ομάδες του κοινωνικού μας συνόλου.

INSIDE Πρόγραμμα – Κοινωνική Ένταξη μαθητών με προβλήματα όρασης μέσω έργων STEM

INSIDE Πρόγραμμα – Κοινωνική Ένταξη μαθητών με προβλήματα όρασης μέσω έργων STEM 200 200 Enabling Website e-Νable Greece

2020-1-PT01-KA201-078451, Ευρωπαική Σύμπραξη στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα (e-Nable Greece & Protoporia), Εσθονία (Palade Põhikool), Κύπρος (G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED) και Πορτογαλία (University de Minho & Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira). Συντονιστής University de Minho, (Πορτογαλία)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα παραδοτέα του έργου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://insidestem.eu/

Η e-Nable Greece είναι υπεύθυνη για το 2ο παραδοτέο του προγράμματος: τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς webinar με θέμα «3D printing webinars for inclusion classroom”. Περισσότερες πληροφορίες για την διεξαγωγή των webinars μπορείτε να βρείτε εδώ: https://insidestem.eu/webinars/

Μετάβαση στο περιεχόμενο